Contact Us
Loading...

Sales & Marketing Center

Baiyin Yizhi Changtong Super Micro-wire Co., Ltd. Zhuhai Branch Office

Rm. 503, Blue Ocean Financial Center, S. Mingzhu Str. Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, CHINA

Sales (English)+86-756-6338307

Sales (Japanese)+86-756-6338308

International Sales

Englishnbmetal@hotmail.com

Japanesekaren@yizhict.com

Manufacturing Base

#135 Yinshan Street, Baiyin District , Baiyin City, Gansu, P.R.China

Tel+86-8262166
Fax:+86-943-8262115

Regional Office

Ningbo, Zhejiang / Phone:+86-574-87498115            Fax:+86-574-87498331

Qingdao, Shandong / Phone:18562639725