Contact Us
Loading...

Sales & Marketing Center

Baiyin Yizhi Changtong Super Micro-wire Co., Ltd. Zhuhai Branch Office

Rm. S204, 2/F, Blue Ocean Financial Center, S. Mingzhu Str. Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, CHINA

Tel:+86-756-6985727
Fax:+86-756-6985767

Sales (Doc):+86-756-6338305

Sales (VIP Client):+86-756-6338306

Sales (International):+86-756-6338307

Sales (Domestic): +86-756-6338309

Sales (English)+86-756-6338307

Sales (Japanese)+86-756-6338308

International Sales

Englishnbmetal@hotmail.com

Japanesekaren@yizhict.com

Manufacturing Base

#135 Yinshan Street, Baiyin District , Baiyin City, Gansu, P.R.China, 730999

Tel+86-943-8262266
Fax:+86-943-8262115

Zip Code:730999

Regional Office

Ningbo, Zhejiang / Phone:+86-574-87498115            Fax:+86-574-87498331

Qingdao, Shandong / Phone:18562639725